Vízia

SFOKK ponúka jednotnú cestu učenia Okinawského karate a kobudo GOJU-RYU SHODOKAN pod vedením nášho senseia Ing. Ladislava Klementisa. Sme otvorení všetkým záujemcom o učenie okinawského karate a kobudo, tak jednotlivcom ako aj klubom a zahraničným organizáciám. Naša cesta učenia je založená na priamom odovzdávaní informácií z majstra na žiakov.

Okinawa

OKINAWA je „križovatkou“ v Pacifiku medzi Čínou, Taiwanom, Filipínami, Japonskom a Kóreou. Leží v subtropickom pásme, je tam dostatok rýb, ovocia, zeleniny, ale i mäsa a avamori (pálenka), majú rozsiahle tradície v mnohých remeslách. Dnes je to moderná krajina – súostrovie s rozvetveným turistickým ruchom.

Slovensko

K vzniku Slovenskej federácie okinawského karate a kobudo (SFOKK) sa vytváralo prostredie ešte v časoch ČSSR a mnoho dnešných členov SFOKK pracovalo na rozvoji Slovenského karate od 60 tych rokov minulého storočia. Pre lepšie pochopenie významu jednotlivých krokov si pripomenieme chronologicky ako sme sa dopracovali k vzniku a rozvoju SFOKK.

Novinky

Reklamní partneri

Zdroje

Fotografie:

Archív Ing. Ladislav Klementis

The Bible of karate, Bubishi:

Patrick Mc Carthy

Kresby:

Ladislav Csurma – s vďakou za súhlas k uverejneniu kresieb

Grafika:

Barbara Chu