Twin City Gasshuku 2022

Prvý júnový víkend roku 2022 sa v Bratislave uskutočnila jedinečná akcia. Po viac ako trojročnej odmlke spôsobenej pandémiou Covid-19 sa uskutočnilo 9. Twin City Gasshuku IOGKF pod vedením TOP inštruktorov IOGKF. Pozvanie organizátorov prijali Sensei Bakkies Laubscher, 9. Dan, šéf inštruktor IOGKF Južná Afrika a technický poradca IOGKF, Sensei Tetsuji Nakamura, 8. Dan, svetový šéf inštruktor IOGKF a šéf inštruktor IOGKF Kanada a Sensei Raoul Vogel, 7. Dan, šéf inštruktor IOGKF Rakúsko. 

Počas troch dní sa odcvičilo takmer 15 hodín v takmer okinawských podmienkach – teplo a vlhko. Gasshuku sa zúčastnili nielen členovia IOGKF ale aj čelnovia iných organzácií na Slovensku z rôznych klubov a všetci vysoko hodnotili kvalitu inštruktorov a nasadenie účastníkov. Celkovo sa Twin City Gasshuku zúčastnilo takmer 140 cvičencov z 12 krajín po celom svete. Súčasťou bolo aj detské Kodomo no Gasshuku, kde viac ako 20 detí ukázalo, že budúca generácia IOGKF na Slovensku je dobre pripravená a odhodlaná a že sa nestratia ani na medzinárodnom sústredení. 

Ďakujeme všetkým inštruktorom, pomocným inštruktorom, účastníkom a hlavne organizátorom celej akcie, organizáciám IOGKF Austria a IOGKF Slovakia a v neposlednom rade BSK za podporu. Budeme sa tešiť na ďalšie akcie okinawského Karate na Slovensku, kde sa budeme môcť učiť pôvodné Karate priamo zo zdroja.