KTO SME A KAM KRÁČAME

alebo

Naša cesta karate a kobudo

Učíme ľudí, ktorí majú záujem a chcú sa učiť.

Medzi našich učiteľov a inštruktorov patria senseiovia: Takeji Ogawa, Hiromi Suzuki, Hideo Ochi, Ticky Donovan, Choyu Kiyuna, Eiki Kurashita, Gibo, Akira Gushi a ďalší.

Učíme na základe našich 50 ročných skúseností, informácií, tréningov, sústredení s majstrami karate a kobudo a informácií zo súťaží. Učenie iných štýlov berieme na vedomie a rešpektujeme.

Nepodliehame tzv. trendom športového kumite alebo kata ale učíme jeho pôvodnú formu IPPON SHOBU a tradičné kata školy GOJU-RYU SHODOKAN . Sme otvorení účasti našich členov na súťažiach a akciách iných organizácií a členstvu v nich. Vážime si každé relevantné bojové umenie a jeho cestu.

Naši tréneri v  kluboch sú úspešní pretekári, reprezentanti, majú dostatočné skúsenosti s vedením  tréningov, sústredení, školení trénerov a rozhodcov. Vychovali sme desiatky Majstrov ČSSR, SSR, Slovenska, Majstrov Sveta, a Europy, víťazov svetových pohárov rôznych svetových federácií

(EUK, WKC, WTKA, ITKF, WUKF) v kumite, kata, kobude a sebaobrane. Naši učitelia cvičili niekoľko rokov vojenských a policajných inštruktorov sebaobrany.

 

MLÁDEŽ:

 • Výchova našej mládeže je zameraná na: slušnosť, poctivosť, skromnosť a pracovitosť,
 • Tvrdé trénovanie, súťaživosť
 • Empatiu,
 • Úctu k hodnotám tradičnej rodiny, k starším, k národnej hrdosti, tradíciám, histórii a kultúre

 

ZLOŽENIE ŠTANDARDNÉHO TRÉNINGU:

 • Rozcvička – Junbi undo
 • Dýchacie techniky a kata – kokyu, Sanchin 1 a 2 Tensho
 • Základná technika – Hojo undo ichi zatvorené ruky, Hojo undo ni otvorené ruky
 • Techniky v pohybe – kihon ido
 • Športový zápas – kumite
 • Okinavské cvičenie vo dvojiciach – oki kumite
 • Aplikácie techník z kata a sebaobrany – bunkai
 • Kata – Geki sai 1,2, Saifa, Seyunchin, Shisochin, Seipai, Sezan, Sanzeru 1,2 , Kururunfa, Suparimpei, Kakie
 • Kobudo – cvičenie so zbraňami: Bo, Sai, Eku, Kama, Timbe

 

Máme rozsiahle skúsenosti v organizovaní a riadení

 • Tréningového procesu
 • Seminárov, inštruktážnych tréningov
 • Domácich a medzinárodných súťaží a ME.

 

V našich radoch sú odborníci, ktorí sú autormi publikácií, metodických a tréningových manuálov a DVD. Pravidelne aktualizujeme skúšobné poriadky (karate, kobudo) a zabezpečujeme prípravu adeptov na skúšky STV DAN – centrálna skúška a STV KYU  – organizovaná klubmi.

 

V DOJO platia nasledovné princípy:

 • Každý začína od začiatku
 • Všetci pracujú
 • Nikomu nie je nič dovolené
 • Všetko pre Goju ryu
 • Ctíme si učenie našich senseiov.

VÍZIA SLOVENSKEJ FEDERÁCIE OKINAWSKÉHO KARATE A KOBUDO – SFOKK

SFOKK ponúka jednotnú cestu učenia Okinawského karate a kobudo GOJU-RYU SHODOKAN pod vedením nášho senseia Ing. Ladislava Klementisa, ktorý je držitelom majstrovského stupňa 9. DAN karate a 4. DAN kobudo udelený KOKUSAI GOJU RYU KARATE KOBUDO RENMEI (Medzinárodná federácia Goju ryu karate a kobudo so sídlom na Okinawe). Sme otvorení všetkým záujemcom o učenie okinawského karate a kobudo, tak jednotlivcom ako aj klubom a zahraničným organizáciám. Naša cesta učenia je založená na priamom odovzdávaní informácií z majstra na žiakov. Organizujeme semináre pre trénerov, aby bola zabezpečená jednotnosť učenia. Veríme, že svoje miesto v našom učení si nájde každý záujemca, ktorý prirodzene so vzájomným porozumením akceptuje systém učenia nášho majstra.

Vízia SFOKK je spojiť všetkých priaznivcov, cvičencov, sponzorov, podporovateľov karate na Slovensku cestou vzájomného porozumenia a akceptovania výnimočných jednotlivcov a kolektívy aby Slovenské tradičné karate prechovávalo ešte väčšiu úctu na celom Svete ako je to teraz. Tento cieľ určite naplníme, keď budeme jednotní a budeme sa vzájomne podporovať a akceptovať v spoločnom učení.

V SFOKK sa hlásime:

 • k tradičnému okinawskému karate,
 • kobudo,
 • k športovému karate, ktoré je iné ako ponúka trh, a tým vypĺňame medzeru na trhu športového karate
  • na báze ippon, nihon kumite (žiaci a mládež),
  • Ippon shobu kumite (dospelí),
  • Kata družstvá, jednotlivci (renzoku bunkai),
 • Sebaobrana

Autobiografiu nášho senseia Ing. Ladislava Klementisa 9. DAN karate a 4 DAN kobudo ako aj Okinavských majstrov u ktorých sa učíme  si nájdete v samostatnej časti NAŠI UČITELIA.  Veríme, že si v našej ponuke určite vyberiete a pridáte sa k nám v našom spoločnom napĺňaní budúcich cieľov a výziev. Nájdete nás na Wilsonovej 6 v Bratislave (vysokoškolský internát STU), kde máme centrálne Honbu dojo. Bližšie informácie sú uvedené v časti KONTAKT.

The Bibel of Karate: Bubishi