ZOZNAM ČLENOV – STUPNE TECHNICKEJ VYSPELOSTI


Karate

zoznam-STV-DAN_WEB_karate-1

Kobudo

zoznam-STV-DAN_WEB_kobudo