VZNIK A ROZVOJ KARATE NA SLOVENSKU

K vzniku Slovenskej federácie okinawského karate a kobudo (SFOKK) sa vytváralo prostredie ešte v časoch ČSSR a mnoho dnešných členov SFOKK pracovalo na rozvoji Slovenského karate od 60 tych rokov minulého storočia. Pre lepšie pochopenie významu jednotlivých krokov si pripomenieme chronologicky ako sme sa dopracovali k vzniku a rozvoju SFOKK.

Vznik a rozvoj karate na Slovensku a vznik Slovenského zväzu karate a BU

 • V septembri 1969 vznikol pod vedením J. Hrabinu krúžok karate pri vysokoškolskom klube SZM, kde príležitostne viedol tréningy J. Ellinger. V krúžku bolo 35 členov : Šebej, Kopinič, Zemánik, Albert, Hazucha, Šimkovič, Cisár, Porázik, Schwantzerová, Divinec, Mikuš T, Mikuš M, Tokár, Ondris a ďalší.
 • Neskôr F. Šebej viedol krúžok na VŠE v Bratislave, kde cvičili napr : Klementis, Kováč, Penthor, Grman, Aibek a ďalší
 • 24. 1. 1971 navštívil prvý raz na doporučenie J. Ellingera Bratislavu japonský majster, Takeji Ogawa, v tom čase 3. Dan /dnes 2021 už 10. Dan/ a prebehli prvé skúšky
 • 22. 1. 1972 bola založená pri Slovenskom zväze juda Komisia karate, ktorú tvorili V. Kopinič, F. Šebej. L. Klementis, P. Ondris a I. Bernátek
 • 2. 3. 1972 bol založený prvý oficiálny oddiel karate na Slovensku v TJ Slávii Ekonóm Bratislava pri Vysokej škole ekonomickej /Klementis, Aibek/
 • Nasledoval prudký rozvoj karate na celom Slovensku, keď napr. v roku 1980 tu už bolo 72 oddielov a vyše 4700 členov.
 • Rozvinula sa štruktúra súťaží, školenia trénerov a rozhodcov, bežali letné sústredenia /najprv ich robil Ekonóm na Banskom Studenci/ semináre s majstrom Ogawom, začala sa organizovať Veľká cena Slovenska v karate
 • V roku 1975 boli prvé majstrovstvá ČSSR v Prahe kde získali tituly J. Suchal a L. Klementis Ippon shobu/ a slovenskí pretekári získali vyše 70% medailí
 • V roku 1980 získali T. Mikuš v Barcelone a B. Mlsna v Paríži prvé seniorské/juniorské medaile na ME v karate
 • Veľa funkcionárov, trénerov, rozhodcov vykonalo obrovský kus dobrovoľnej práce na rozvoji, veľa pretekárov dosiahlo mimoriadne výsledky na medzinárodných súťažiach

A teraz zopár mien zo „starej éry“

 • Klementis, Aibek, Kovalčík, Ďurža, Serdula, Suchal, Švec, Kopriva, Čižmárik, Šilhan, Horáček, Krajčovič, Šlachtovský, Beke, Stopka, Baláž, Dulanský, Turňová, Šutiak, Fleischer, Slačka, Nagyová, Štaffa,Gregor, Grman,
 • Šebej, Fábry, Mráz, Lukaj, Ružič, Sahánek, Hlôška, Litomerický, Marsinová,Stupka, Illéš, Rakús, Pračko
 • Šimkovič, Spišiak, Juhás, Mýtny, Mladý, Navara, , Sithová, Starinský, Pientek, Dado, Debrecký, Žák, Guťan
 • Penthor, Líška, Kudlička, Morong, Ayisi, Gachulinec, Longa, Szalay,
 • Kováč, Plavčan
 • Divinec, Štrbák, Števček, Kreuzer, Kreuzerová, Beer, Vačok, Filo, Nemec, Pém, Škarba,
 • Ondris, Strapák, Kuracina
 • Lajčák M a Š, Ščury, Maťašek T. a P., Kasaj, Zakopčánik, Matyšák, Tarana,
 • Farmadín R a C, Tóth, Lyžičiar, Adámek, Šalkovský, Malovecký, Raček, Ivančíková,
 • Mikuš, Ambruš, Krištofík, Gašparovičová, Gašparovič, Dinič E a R, Horák, Cisár, Budiak, Zvolenský, Mogilský, Hačko, Baničová
 • Trnka, Lukaj, Kindl, Turčanovci, Poliakovci, Poliaková, Dobrík, Rakoncaj, Lendacký, Búry, Katona., Polievka, Holub, Salaj, Bajúsz, Komora, Krč, Rumanovský
 • Lietavec, Šenk
 • Kretovič, Zlámal, Bozogáň, Hrbal, Vancákovci, Kovesdi, Merga, Valenta, Krcho
 • Škoda, Čaboun, Bobela, Ihracký, Družbacký, Eichner, Melicharčík
 • Duďák, Daniel, Jarabek, Hudáček, Baláž
 • Smejkal V, Smejkal M
 • Krištof, Ráchela Ľ. a A., Šály, Homola, Graus, Šimkovič
 • Krajňák, Drobňák, Benko,

Vznik a rozvoj Slovenskej federácie karate - SFK a BU

Stav v Slovenskom zväze karate kopíroval aj pomery v  spoločnosti a Karate bolo politicky dosť nežiadúce a niektorí naši členovia boli sledovaní ŠTB aj pre ich styky so senseiom Ogawom, ale hlavne, že v našich radoch cvičil aj syn Alexandra Dubčeka Paľo /odmietli sme ho vylúčiť z našich radov/Našli sa ľudia, ktorí spolupracovali s ŠTB, donášali na nás, udávali nás. Po ME v roku 1989 v Titograde nás dokonca na ÚV KSS udal aj prezident nášho zväzu…To bola do budúcna neúnosná situácia., ktorá vyústila po „nežnej revolúcii“ v novembri 1989 do rozhodnutia z iniciatívy L. Klementisa a niektorých pretekárov a trénerov a  v roku 1990 založili novú organizáciu – Slovenskú federáciu karate /ďalej SFK/. Bolo to odvážne rozhodnutie, s rizikom, že tu bola etablovaná stará štruktúra športu a funkcionárov, ktorá nemala pre takýto krok pochopenie. Ale čas ukázal, že to bolo správne rozhodnutie.

Vznik a rozvoj Slovenskej federácie okinawského karate a kobudo - SFOKK

Prvé stretnutie s okinawským karate bolo v osemdesiatych rokoch 20. storočia v Prahe kde bol Takao Nakaya a učil nás Kururunfu (Klementis, Magyar, Toth M.).

Neskôr na Majstrovstvách Europy ,,ME“ Goju ryu sme stretli Hiromi Suzukiho, ktorý žil vo Švédsku a bol žiakom Eiichi Miyazata. Pozvali sme ho aj na Slovensko a začali sme cvičiť Jundokan.

Dostali sme sa tak aj na veľké medzinárodné sústredenie v Taliansku (Klementis, Magyar, Šoltésová, Trokanová). Sústredenie viedli Yoshio Hichiya, Rioichi Onaga, Hiromi Suzuki a Hisao Sunagana. Vtedy sme sa rozhodli ísť touto cestou a chceli sa stať aj členmi ale na našu žiadosť nám neodpovedali a tak sme hľadali ďalej.

Na už uvedených ME sme stretli aj Katherine Loukopoulos z Grécka, ktorá cvičila u Matsubaya shi ryu a 14 rokov žila aj na Okinawe. Vďaka nej sme dostali pozvánku na Svetový pohár karate a kobudo na Okinawe, kde sme aj vycestovali. Zúčastnili sme sa tam všetkých seminárov Goju ryu,  ktoré viedol Choyu Kiyuna a asistoval mu sensei Oshiro. Jeho semináre nás priviedli k rozodnutiu pridať sa ku KOKUSAI GOJU RYU KARATE KOBUDO RENMEI.

Vznik Slovenskej federácie okinawského karate a kobudo ,,SFOKK“ je vyustením vývoja v Slovenskej federácii karate a bojových umení ,,SFKaBU“, ktorá bola a je orientovaná na športové karate a časť členskej základne postrádala učenie na báze tradičného karate.

Na základe týchto informácií z podnetu  Ing.  Ladislava Klementisa v roku 2000 vznikol prípravný výbor v zložení Klementis, Debrecký, Divinec, Klementisová a 2.10.2000 bola na MV SR zaslaná žiadosť o registráciu novej organizácie. 11.10.2000 bola registrácia Slovenskej federácie okinawského karate a kobudo ,,SFOKK“ potvrdená pod číslom VVS/1-900/90-17361. Členmi SFOKK boli na začiatku len jednotlivci, ktorí boli súčasne aj členmi SFKaBU.

V roku 2002 sme opäť tvrdo trénovali pod vedením senseia Kiyunu v zložení Klementis,

Divinec, Klementisová, a Miro Ostertág. Počas prestávky prišiel ku nám sensei Gushi a ponúkol nám možnosť stať sa členmi KOKUSAI GOJU RYU KARATE KOBUDO RENMEI (Medzinárodná federácia Goju ryu karate a kobudo so sídlom na Okinawe). Vzhľadom na to že SFKaBU bola a je športovou organizáciou čo pre nich nebolo prijateľné  po vzájomnom odsúhlasení sme po návrate z Okinawy podali 15.5.2002 prihlášku ako SFOKK vtedajšiemu prezidentovi senseiovi Kurashitovi. Na jeseň toho roku nám na spoločnej večeri ústne potvrdili, že sme boli prijatí za členov          (KOKUSAI GOJU RYU

RENMEI KARATE KOBUDO) Medzinárodnej federácie goju ryu karate  a kobudo so sídlom na Okinawe.

Etapa rozvoja okinavského karate na Slovensku

Spolupráca s KOKUSAI GOJU RYU RENMEI KARATE KOBUDO (ďalej RENMEI) pre nás znamenala:

A)

 • ucelený systém a perspektívu
 • našli sme skvelých učiteľov, majstrov karate, kobudo a priateľov
 • všetci sme našli novú motiváciu
 • spoznali sme Okinawu, jéj históriu, tradície, kultúru, remeslá, stravu a ľudí s dobrým srdcom, pozitívnou energiou a skromnosťou

B)

SFOKK sa stala odborným a organizačným garantom spolupráce s RENMEI

C)

Veľký rozvoj nastal v nasledujúcich oblastiach:

 

 • vzdelávanie prebiehalo v poradí inštruktori, tréneri, cvičenci
 • vypracovali sa metodické materiály (Klementis, Šebej)
 • každoročne sa organizovali letné sústredenia spoločne s Okinawskými majstrami (Bratislava, Chtelnica, Mošovce, Liptovský Mikuláš, Žilina, Zvolen)
 • vrcholom systémového učenia bolo učenie na tréningových pobytoch na  Okinawe
 • vyučba sa koordinovala centrálne (semináre, skúšky- Klementis, Divinec,  Klementisová, Dado, Kreuzer, Kayser)
 • existujúci skúšobný poriadok sa doplnil o časť skúšky zameranú na okinawské karate a neskôr kobudo
 • rozvoj kobuda – v roku 2012 boli na sústredení v Mošovciach prvé veľké skúšky za účasti senseia Matayoshiho, ktorý bol nadšený organizovaním skúšok a s predvedeným cvičením.
 • Postupne sa rozširoval počet trénerov/pretekárov, ktorí sa chodili učiť na Okinawu (Kayser, Ostertág, Magyar, Aďa Klementisová, Linda Malíková, Julka Raabová, Štefák, Kocsiš, Mirka Talacko, Merga)
 • Dostavili sa výsledky na významných svetových podujatiach a tituly Majstrov Sveta a Európy (WTKA, WKC, ITKF, EGKF, WGKF, WUKF)
 • Treba podotknúť, že Okinawské karate je dlhodobá a náročná cesta a nie všetkým mladým a trénerom vyhovuje v oblasti športu ( rýchle výsledky)
 • Naši inštruktori (Klementis, Ostertág, Dado, Kayser a ďalší..) pomohli rozšíriť Okinawské karate/ kobudo do ďalších krajín ako Česko, Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Kanada, Čína, Urugyay, Chile, Brazília, Španielsko)

Etapa zmeny rozvoja okinavského karate na Slovensku

A)

RENMEI povolila bez predchádzajúcej konzultácie so slovenskou stranou aby sa za členov RENMEI mohli hlásiť kluby, organizácie samostatne a tým sa stalo to, že na Okinawu sa začalo chodiť nekoordinovane a informácie z učenia sa prestali zdieľať.

B)

V SFKaBU došlo ku personálnym zmenám a k zmene koordinácie učenia karate a kobudo.

Výsledkom týchto faktorov je:

 

 • ukončenie jednotného systému učenia okinawského karate a kobudo
 • spoločné medzinárodné sústredenia sa neoganizujú
 • získané informácie z individuálneho učenia sa nezdielajú
 • ustúpilo sa od IPPON SHOBU systému kumite
 • príprava cvičencov kumite sa zmenila na atletickú prípravu bez dôrazu na funkčnosť
 • kobudo sa nerozvíja
 • systém učenia kata sa prispôsobil podmienkam športového karate
 • dáva sa malý dôraz na cvičenie sebaobrany a bunkai kata
 • centrálne učenie a rozdelilo do viacerých centier (Honbu dojo Klementis, Duvikan Divinec, Martin Štefák, Gojukai BA Dado Klementisova, Dubnica Labo, Seiwa BA Kayser, Snina Merga)
 • Zomreli dvaja významní senseiovia (Seitoky Matayoshi a Yuzuru Oshiro)
 • v roku 2019 ovplyvnila karate na Slovensku pandémia a zasiahla do všetkých aktivít učenia a spôsobila zastavenie spolupráce s Okinawou (nemožnosť vycestovať na semináre).

Uvedené informácie nás všetkých posúvajú do zamyslenia pokračovať ďalej v procese zjednocovania slovenského karate, lebo spolu sme silní a neprekonateľní. V SFOKK sme otvorení spolupracovať so všetkými organizáciami združujúcimi karatistov na celom Slovensku.