GIVE US YOUR 2% OF THE TAX

Dear supporters and friends,


We would like to address you as supporters and friends of the Slovak Federation of Okinawan Karate and Kobudo (SFOKK). As you know, as taxpayers, you have the option of transferring 2% of your tax to various organizations.

We would like to address you in this way to grant you 2% in favor of SFOKK.

V prípade, že si daňové priznanie podávate samostatne, máte na posledných stranách daňového priznania Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 501 zákona. Stačí v tomto oddiele vypísať príslušné riadky.

V prípade, že vám robí ročné zúčtovanie dane z príjmov váš zamestnávateľ, stačí keď si stiahnete dopredu vyplnené vyhlásenie a doplníte potrebné osobné údaje, priložíte potvrdenie o zaplatení dane (žiadajte u svojho zamestnávateľa) a pošlete príslušnému správcovi dane do 30. apríla.

For download: