SUOKK – Slovenská Únia Okinawa Karate a Kobudo

SUOKK vznikla v roku 2020 a združuje kluby na Slovensku, ktoré cvičia tradičné okinavské Karate a Kobudo. Zakladajúcimi klubmi boli Kobudo Kai v Bratislave, Heiwa Dojo v Kráľovskom Chlmci a Senshi Dojo v Ivanke pri Dunaji.

SUOKK je členom organizácií IOGKF (International Okinawa Goju Ryu Karate-do Federation), podľa ktorej cvičí Karate a WOF (World Oshu Federation), podľa ktorej cvičí Kobudo. Organizácie IOGKF a WOF sídlia priamo na Okinave.

Logo SUOKK znázorňuje strom ako symbol múdrosti a vedomostí. Jeho korene a konáre sú identické. Korene nás držia pri zemi, pri našich základoch. Konáre znázorňujú odovzdávanie týchto vedomostí do rôznych dojo IOGKF a WOF na Slovensku. Najvyšším Senseiom a predsedom SUOKK je Sensei Igor Vakoš. Je zároveň aj skúšobným komisárom.

IOGKF (International Okinawa Goju Ryu Karate-do Federation)

Organizácia International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation (IOGKF) bola založená v júli 1979 v anglickom meste Poole. Založil ju Sensei Morio Higaonom, spolu so svojimi staršími žiakmi, počas prvého medzinárodného tréningového sústredenia(Gasshuku). Sensei Higaona mal veľkú podporu od Kena Miyagiho (4. syn Senseia Chojuna Miyagiho), od rodiny Miyagi a ďalších starších študentov z celého sveta.

Cieľom IOGKF bolo a aj naďalej je uchovávanie a ochrana učenia a filozofie Senseia Miyagi Chojuna a šírenie jeho učenia po celom svete. Vďaka svojmu vytrvalému vyučovaniu po celom svete má IOGKF v súčasnosti viac ako 50 000 členov z viac ako 60tich rôznych štátov. IOGKF je jedna z mála organizácií Karate, ktorá je uznaná japonskou vládou ako „nositeľ hodnôt tradičného bojového umenia“. IOGKF je tiež poctené členstvom v “Nihon Kobudo Kyokai” (Spoločnosť tradičných japonských bojových umení).

V septembri 2007 Sensei Higaona prijal 10. Dan a tiež certifikát, ktorý ho určuje ako ďalšieho nástupcu v priamej línií, ktorá vedie od senseia Chojuna Miyagiho. Taktiež bol uznaný titul „žijúci kultúrny poklad Okinawy“ za šírenie Okinawa Goju Ryu Karate po celom svete. V roku 2012 odovzdal svoju pozíciu hlavného inštruktora pre celý svet do rúk Senseia Tetsuji Nakamuru, ktorý je zároveň hlavným inštruktorom IOGKF Kanada.

Organizácia plní svoju funkciu pre ktorú bola vytvorená, šíri a uchováva filozofiu zakladateľa Goju-Ryu Chojuna Miyagiho, ktorá ukazuje aké je dôležité neustále zlepšovanie seba samého aj celého Karate-Do. Hlavné sídlo organizácie je v meste Naha na Okinave.

Znakom IOGKF je KenKon – Ken je znázornený ako kruh a označuje nebo a Kon je znázornený ako štvorec a označuje zem. Symbol vyjadruje prirodzenú harmóniu tvrdého a mäkkého – neba a zeme tak, ako je to vo význam mena Goju Ryu, kde „Go“ znamená tvrdosť a „Ju“ mäkkosť. Symbol vnútri kruhu je rodinným znakom Senseia Chojun Miyagiho.

WOF (World Oshu Federation)

World O-Shu Dento Okinawa Shorin Ryu Karate Do Kobudo Federation (WOF) bola založená v roku 1993 ako výsledok neúnavnej práce jej zakladateľa Hanshi Kenyu Chinena. Je to nezisková organizácia, ktorá šíri Okinawa Shorin Ryu Karate Do a Okinawa Kobudo. Jej zakladateľom a hlavným učiteľom je Hanshi Kenyu Chinen (10. Dan Karate, 9. Dan Kobudo) ktorý je žiakom svetovo známych a uznávaných majstrov 20.storočia (Shuguro Nakazato Sensei, Katsuya Miyahira Sensei a Shinpo Matayoshi Sensei).

Cieľom WOF je nielen rozvíjať a propagovať okinawské bojové umenia – Karate a Kobudo, ale tiež propagovať tradičnú kultúru Okinawy. WOF má viac ako 250 dojo v takmer 30 krajinách po celom svete (Európa, Ázia, Afrika, Severná a Južná Amerika, Okinawa), kde sa pravidelne organizujú semináre a Gasshuku. Jej sídlom je mesto Naha na Okinawe.

Význam emblému Okinawského Kobudo je 18 zlatých okvetných lístkov chryzantény, ktoré predstavujú blahobyt. V strede zlatého pozadia je čierny trojramenný kríž, ktorý predstavuje štít okinawskej kráľovskej dynastie Sho. Kríž symbolizuje zjednotenie troch kráľovstviev (Hozukan, Chuzan a Nanazan) do jedného.

Morio Higaonna (10. Dan)

Morio Higaonna sa narodil 25. decembra 1938 a ako 14 ročný začal trénovať Karate u svojho otca, učiteľa štýlu Shorin Ryu. V 16. rokoch sa stretol so štýlom Goju Ryu a stal sa žiakom An´ichi Miyagi Senseia v jeho záhradnom Dojo.

Po presťahovaní zahradného Dojo do budovy Jundokan, Higaonna Sensei pokračoval v tréningu.

Potom, čo jeho učiteľ An´ichi Miyagi Sensei odišiel za prácou na americký ropný tanker, Higaonna Sensei získal miesto na univerzite v Takushoku v Tokiu a založil tam aj svoje Yoyogi Dojo. Približne v tom čase sa organizovala prvá oficiálna klasifikácia majstrovských stupňov Dan a Higaonna Senseiovi bol udelený 3. Dan. Neskôr začal Higaonna Sensei cestovať do rôznych krajín sveta a učil Goju Ryu. Bol pozvaný aj na demonštráciu na majstrovstvách sveta v Karate v Paríži v roku 1972 a jeho reputácia ako jedného z najsilnejších učiteľov Goju Ryu na svete ďalej rástla.

Higaonna Sensei žil istý čas v USA, kde napísal niekoľko kníh o Okinawa Goju Ryu a nakrútil dve sady DVD o kompletnom tréningu Goju Ryu Karate Do. V súčasnej dobe žije v meste Naha na Okinave. Aj napriek pokročilému veku si uchováva svoj prísny tréningový režim a pokračuje vo výskume pôvodných Kata a tréningových metód Goju Ryu. Higaonna Sensei získal 10. Dan, ktorý mu udelil An´ichi Miyagi Sensei 5. septembra 2007. Higaonna Sensei dostal aj špeciálny certifikát podpísaný Aragaki Shuichi Senseiom a Miyagi An´ichi Senseiom (obaja priami študenti Chojun Miyagi Senseia), ktorý ho uznáva ako majstra v priamej línii pokračovateľov štýlu.

V júli 2012, po viac ako 35 rokoch vo funkcii vedúceho IOGKF, Higaonna Sensei prevzal poradnú úlohu v organizácii a odovzdal titul Shuseki Shihan (predseda a hlavný inštruktor) svojmu študentovi Senseiovi Tetsuji Nakamurovi.

V roku 2013 dostal Higaonna Sensei cenu od okinavskej vlády ako „žijúci kultúrny poklad Okinavy“ za jeho celoživotné šírenie okinavského Goju Ryu a okinawskej kultúry po celom. Na každého, kto sa kedy stretol s Higaonna Senseiom, urobia dojem nielen jeho znalosti Karate, ale aj jeho pokora a dobrácka osobnosť. Zanecháva vo vás pocit, že ste stretli skutočného majstra Karate.

Kenyu Chinen (10. Dan Shorin Ryu Karate Do, 9. Dan Kobudo)

Narodil sa v roku 1944 na ostrove Ie Jima, hneď vedľa ostrova Okinava. Cvičiť Shorin-Ryu Karate a Kobudo začal v roku 1959 u Senseia Shuguro Nakazata. V roku 1962 začal cvičiť Kobudo priamo u Senseia Shinpo Matayoshiho a veľmi skoro sa stal jeho najlepším žiakom.

V polovici sedemdesiatych rokov Sensei Chinen modernizoval niektoré pokročilé Kata Kobudo a vytvoril Kihon Kata pre základnú skupinu zbraní. Urobil úpravy, ktoré prijal aj jeho učiteľ Sensei Matayoshi a Okinawa Kobudo tak dostalo dnešnú podobnu.

V roku 1976 odišiel Sensei Chinen z Okinavy do Európy, kde začal šíriť Shorin Ryu Karate a Okinawa Kobudo. Svoje prvé Dojo otvoril v Paríži vo Francúzsku. Cestoval medzi Francúzskom a Okinavou, kde pokračoval vo svojom štúdiu Kobudo u Senseia Matayoshi a Shorin Ryu pod Senseiom Katsuya Miyahara. Neskôr zakladá organizáciu WOF a stáva sa jej medzinárodným riaditeľom a hlavným inštruktorom pre Shorin Ryu Karate a Okinawa Kobudo.

V roku 1986 vydal knihu „Kobudo d´Okinawa“, ktorá sa veľmi skoro stáva bestsellerom kvôli svojmu podrobnému obsahu a popisu základov Okinawa Kobudo.

V súčasnej dobe je Hanshi Chinen nositeľom 10. Danu Shorin Ryu Karate Do, 9. Danu Okinawa Kobudo, čestného titulu „profesor bojových umení“ a členom sedemčlenného výboru vlády prefektúry Okinava, ktorý dohliada na správnu výuku tradičného Karate a Kobudo po celom svete.